Sakit bagi siapapun adalah menjadi siksaan dan kesedihan, serasa dunia tak bersahabat dan tiba - tiba terasa menjauh, hanya keadaan sehat yang di impikan segera datang menghampiri. Sakit semakin membuat rasa tersiksa tatkala kesembuhan terasa semakin menjauh. Tetapi, tak perlu terlalu larut dalam kesedihan, karena sakit adalah satu bukti rasa sayang dan cinta Allah Ta'alla pada kita. Semua itu di wujudkan dengan, Allah Swt mengutus 4 Malaikat untuk menjaga kita saat sakit.


Sabda Nabi Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Imamah al Bahili : “ Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. ”

Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda :

"Apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya."
Allah memerintahkan :
  1. Malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah.
  2. Malaikat kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya
  3. Malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga berubahlah wajah si sakit menjadi pucat pasi.
  4. Malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya , maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa.

Tatkala Allah akan menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat 1, 2 dan 3 untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba.

Namun untuk malaikat ke 4, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa - dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata : "Ya Allah mengapa dosa - dosa ini tidak Engkau kembalikan?

Allah menjawab : “ Tidak baik bagi kemuliaan-Ku jika Aku mengembalikan dosa - dosanya setelah Aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa - dosa tersebut ke dalam laut.”
Dengan ini, maka kelak si sakit itu berangkat ke alam akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa sebagaimana sabda Rasulullah Saw : “ Sakit panas dalam sehari semalam, dapat menghilangkan dosa selama setahun. ”
Maasyaa Allah, Laa Quwwata Illaa Billaah....